Orë pune: e hënë - e premte 08-16
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
+389 70 259 599
Na telefononi
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
[email protected]
Na dërgoni një email
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Për ne

 
 
 
 
 

Ndërtojmë për kënaqësi dhe relaksim

 
 
Fillimet e para të veprimtarisë së firmëës ‘Blero-Fix’ janë nga viti 2002 dhe gradualisht është zhvilluar dhe profesionalizuar.
 
 
 
 
 
 
‘Blero-Fix’ është kompani ndërtimore e themeluar në vitin 2013, me kapital vetanak, me pronar Samet Misimi. Me një përvojë dhe staf të kualifikuar, renditet si një ndër kompanitë më të suksesshme në vendin tonë.

 
 
 
 
 
 
 
 
Kompania tani numëron gjithsej 300 punëtorë dhe staf profesional. Pas vetes ka një numër të madh objektesh të ndërtuara: rreth 30 ndërtesa dhe afër 350 shtëpi si dhe ndërtimin e 5 urave në autostradën Kërçovë-Strugë. Kompania, ka edhe depon e saj të mallrave ndërtimorë që e shfrytëzon për logjistik gjatë ndërtimit.
 
 
 
 
 
 
 
 

Vizioni

 

Qëllimi

 

Misioni

 
 
 
 
 
 
 

Vizioni

 
Të bëhemi një kompani lider ndërtimi, duke ofruar projekte që tejkalojnë vazhdimisht standardet ndërkombëtare dhe ofrojnë kënaqësi të jashtëzakonshme për klientët.
 
 
 
 
 
 

Misioni

 
Të inovojmë, zhvillojmë dhe adaptojmë teknologjinë më të fundit në metodat dhe materialet e ndërtimit për të përmirësuar produktivitetin dhe ekonominë, me ekipin më të mirë të profesionistëve.
 
 
 
 
 
 

Qëllimi

 
Të sigurojmë produktet dhe shërbimet më të mira të ndërtimit për një bazë të gjerë klientësh. Të zhvillojmë biznesin tonë në të gjithë sektorët e tregut dhe të ofrojmë shërbime të fokusuara për klientët.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ekipi ynë i ekspertëve

 
 
 
 
Директор
 
 
 

Самет Мисими

 
 
 
 
Drejtor
 
 
 

SAMET MISIMI

 
 
 
 
 
 
Управител
 
 
 

Егзон Али

 
 
 
 
Menaxher
 
 
 

EGZON ALI

 
 
 
 
 
 
Дип. Правник
 
 
 

Бујар зибери

 
 
 
 
Jurist i diplomuar
 
 
 

BUJAR ZIBERI

 
 
 
 
 
 
 
 
Директор
 
 
 

Самет Мисими

 
 
 
 
Inxhinier ndërtimi
 
 
 

TATJANA JOVANOVA

 
 
 
 
 
 
Управител
 
 
 

Егзон Али

 
 
 
 
M. Inxhinier arkitekt
 
 
 

ANA IÇEVA

 
 
 
 
 
 
Дип. Правник
 
 
 

Бујар зибери

 
 
 
 
Inxhinier për mobilie dhe dru
 
 
 

FIGEN VELI JOVANOVIÇ

 
 
 
 
 
 
 
 
Директор
 
 
 

Самет Мисими

 
 
 
 
Inxh. Arkitekt
 
 
 

RISTO OPASHINOV

 
 
 
 
 
 
Управител
 
 
 

Егзон Али

 
 
 
 
Inxhinier ndërtimi
 
 
 

BASHKIM ALILI

 
 
 
 
 
 
Дип. Правник
 
 
 

Бујар зибери

 
 
 
 
Arkitekt i diplomuar
 
 
 

BEJTULLAH BUSHI

 
 
 
 
 
 
 
 

Blero Fix ndër vite

 
 
 
 

Fillimet

 

Hapat e parë të ndërmarrë për të filluar me punë Blero Fix.
 
 
 
 
 
 

Rritja

 

Themeluar në vitin 2013 dhe tashmë e përkushtuar për të zhvilluar dhe punuar në projekte madhore.
 
 
 
 
 
 

Ekspertizë

 

“Complex Planet” filloi me realizimin, si një nga projektet tona më të mëdha deri më tani.