photo

Работно време: Пон-Петок 08-16

За Нас

photo

Градиме за задоволство и уживање

Почетоците на дејноста на фирмата ‘Blero-Fix’ е од 2002 година која постепено се доградувала и се професионализирала.

Girl in a jacket

‘Blero-Fix’ е градежна компанија основана во 2013 година со сопствен капитал и сопственик Самет Мисими. Со големо искуство и професионален кадар се вбројува во една од поуспешните компании во нашпата земја.

Girl in a jacket

Компанијата денес брои вкупно 300 вработени и професионален кадар. Зад себе има голем број на градежни објекти: над 30 згради и над 350 индивидуални куќи како и 5 вијадукти на делницата Кичево-Струга. Располага со свое депо на градежни материјали кое го користи како логистика при градење.

Girl in a jacket
Визија

Да станеме водечка градежна компанија, притоа испорачувајќи проекти кои постојано ги надминуваат меѓународните стандарди и обезбедуваат исклучително задоволство на клиентите.

Girl in a jacket
Мисија

Да иновираме, развиваме и усвојуваме најсовремена технологија во методи на градење и материјали за подобрување на продуктивноста и економичноста, со најдобар тим од професионалци.

Girl in a jacket
Цел

Да обезбедиме најдобри градежни производи и услуги на широка база на клиенти. Да го развиеме нашиот бизнис во сите сектори на пазарот и да обезбедиме услуга фокусирана на клиентите.

Директор

САМЕТ МИСИМИ

Управител

ЕГЗОН АЛИ

Дип. Правник

БУЈАР ЗИБЕРИ

Градежен инженер

ТАТЈАНА ЈОВАНОВА

Мр. Инженер архитект

АНА ИЧЕВА

Инж. на мебел и дрво

ФИГЕН ВЕЛИ ЈОВАНОВИЌ

Инж. Архитект

РИСТО ОПАШИНОВ

Градежен инженер

БАШКИМ АЛИЛИ

Дип. Архитект

БЕЈТУЛАХ БУШИ

Блеро Фикс низ годините

Girl in a jacket

Почетоци

Најпрвите чекор направени за отпочнување со работа на Blero Fix.

Girl in a jacket

Подем

Основана во 2013г. и веќе посветена на развој и работа на големи проекти.

Girl in a jacket

Стручност

"Complex Planet" започна со реализација, како еден од нашите најголеми проекти до сега.