Работно време: Пон-Петок 08-16
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
+389 70 259 599
Јавете ни се
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
[email protected]
Испратете ни маил
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

За нас

 
 
 
 
 

Градиме за задоволство и уживање

 
 
Почетоците на дејноста на фирмата ‘Blero-Fix’ е од 2002 година која постепено се доградувала и се професионализирала.
 
 
 
 
 
 
‘Blero-Fix’ е градежна компанија основана во 2013 година со сопствен капитал и сопственик Самет Мисими. Со големо искуство и професионален кадар се вбројува во една од поуспешните компании во нашпата земја.

 
 
 
 
 
 
 
 
Компанијата денес брои вкупно 300 вработени и професионален кадар. Зад себе има голем број на градежни објекти: над 30 згради и над 350 индивидуални куќи како и 5 вијадукти на делницата Кичево-Струга. Располага со свое депо на градежни материјали кое го користи како логистика при градење.
 
 
 
 
 
 
 
 

Визија

 

Цел

 

Мисија

 
 
 
 
 
 
 

Визија

 
Да станеме водечка градежна компанија, притоа испорачувајќи проекти кои постојано ги надминуваат меѓународните стандарди и обезбедуваат исклучително задоволство на клиентите.
 
 
 
 
 
 

Мисија

 
Да иновираме, развиваме и усвојуваме најсовремена технологија во методи на градење и материјали за подобрување на продуктивноста и економичноста, со најдобар тим од професионалци.
 
 
 
 
 
 

Цел

 
Да обезбедиме најдобри градежни производи и услуги на широка база на клиенти. Да го развиеме нашиот бизнис во сите сектори на пазарот и да обезбедиме услуга фокусирана на клиентите.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Нашиот тим од експерти

 
 
 
 
Директор
 
 
 

Самет Мисими

 
 
 
 
Директор
 
 
 

Самет Мисими

 
 
 
 
 
 
Управител
 
 
 

Егзон Али

 
 
 
 
Управител
 
 
 

Егзон Али

 
 
 
 
 
 
Дип. Правник
 
 
 

Бујар зибери

 
 
 
 
Дип. Правник
 
 
 

Бујар зибери

 
 
 
 
 
 
 
 
Директор
 
 
 

Самет Мисими

 
 
 
 
Градежен инженер
 
 
 

Татјана Јованова

 
 
 
 
 
 
Управител
 
 
 

Егзон Али

 
 
 
 
Мр. Инженер архитект
 
 
 

Ана Ичева

 
 
 
 
 
 
Дип. Правник
 
 
 

Бујар зибери

 
 
 
 
Инж. на мебел и дрво
 
 
 

Фиген Вели Јовановиќ

 
 
 
 
 
 
 
 
Директор
 
 
 

Самет Мисими

 
 
 
 
Инж. Архитект
 
 
 

Ристо Опашинов

 
 
 
 
 
 
Управител
 
 
 

Егзон Али

 
 
 
 
Градежен инженер
 
 
 

Башким Алили

 
 
 
 
 
 
Дип. Правник
 
 
 

Бујар зибери

 
 
 
 
Дип. Архитект
 
 
 

Бејтулах Буши

 
 
 
 
 
 
 
 

Блеро Фикс низ годините

 
 
 
 

Почетоци

 

Најпрвите чекор направени за отпочнување со работа на Blero Fix.
 
 
 
 
 
 

Подем

 

Основана во 2013г. и веќе посветена на развој и работа на големи проекти.
 
 
 
 
 
 

Стручност

 
"Complex Planet" започна со реализација, како еден од нашите најголеми проекти до сега.